ETAP 3

 

Najlepiej położyć się, tak jak w poprzednich etapach, na wznak z nogami ugiętymi w kolanach. Rozluźnić, możliwie najlepiej, całe ciało. Wdychać powietrze do szczytów płuc ( tak jak przy głębokim wdechu ), brzuch w tym momencie jest silnie wciągany. Ważne jest ( szczególnie u mężczyzn ) by powietrze nie było, przy okazji, wciągane do dolnych partii płuc. Etap ten ćwiczymy, tak jak poprzednie, codziennie wieczorem ok. 15 min. przez okres ok. dwóch tygodni. Po wyćwiczeniu tego będziemy mogli zacząć łączyć trzy fazy oddech falowego.


Copyright © 2019 Ireneusz Siudem pages