Efektem prowadzonych badań jest opracowanie i wdrożenie ponad trzydziestu autorskich programów, główne z nich, to:

  • „Środowiskowa profilaktyka uzależnień” - opublikowany i wdrożony w woj. lubelskim, świętokrzyskim i dolnośląskim. Program uzyskał Europejski Certyfikat Wysokiej Jakości z wpisaniem do bazy danych Exchange on Drug Demand Reduction Action (EDDRA), EMCDDA w Lizbonie.
  • "Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień", program opublikowany w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, wdrożony w woj. lubelskim (Wydz. Zdrowia Urz. Marszałkowskiego) - realizowany od 1999 roku.
  • "Program badania skuteczności konstrukcji reklamy społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Realizowano w 2000 roku.
  • "Szkolne systemy profilaktyczne" - program opublikowany w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, wdrożony w woj. lubelskim - realizowany od 2000 roku.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, program „Moja szansa” opublikowany w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, wdrożony w woj. lubelskim – realizowany od 2000 roku.
  • Projekt „Narkotyki w dyskotekach” - realizowany od 2002 roku, wdrożony i realizowany w nowych miejscach w latach 2003 - 2011. Wyróżniony w 2004 przez Ministerstwo Zdrowia. Realizowany do dziś pod nazwą: "Ograniczanie używania środków psychoaktywnych w dyskotekach".
  • Program „Akademus” - realizowany i wdrożony w 2005 roku na UMCS, badania realizowane również na Uniwersytecie Przyrodniczym - ma na celu ogrebniczenie używania środków psychoaktynwych w środkwisku akademickim oraz udzielanie wsparcia w problemach psychicznych.
  • Realizacja i autorstwo koncepcji badań w ramach projektu badawczego „@letr Ego” (rok 2006): fundusz EQUAL „Samotne matki, a rynek pracy” – obraz psychologiczny.
  • Program "Żyj na luzie" - Projekt terapeutyczny dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków, realizowany w Lublinie – od 2010 roku.
  • Program "W kręgu uczuć" - cykl zajęć, o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, mających na celu stymulację prawidlowego rozwoju emocjonalnego. Relizowany od 2002 roku w kilkudziesieciu szkołach woj. lubelskiego.
 

 © Ireneusz Siudem pages