Badania i aktywność naukowa koncentruje się na patologiach społecznych

oraz możliwościach przeciwdziałania im

Tematy wiodące:

Psychologiczna analiza współczesnych zjawisk i patologii społecznych.

Rola środków psychoaktywnych w społeczeństwie.

Psychostymulacyjny kontekst patologii społecznych.

Psychospołeczne determinanty zachowań korupcyjnych.

Przeciwdziałanie patologiom.

 

Tematy podejmowane podczas analizy współczesnych zjawisk społecznych

Pozostałe tematy:

  • Epidemiologia patologi społecznych - badania rozpowszechnienia używania napojów alkoholowych, narkomanii, przemocy i innych patologii w określonych środowiskach.
  • Skuteczność doradztwa zawodowego i personalnego – organizacja zespołów kadrowych a efektywność pracy we współczesnych firmach i placówkach oświatowych.
  • Konstrukcja programów szkolnych i środowiskowych, mających na celu ograniczanie zjawisk patologii, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i przemocy wśród młodzieży.
  • Zagrożenie patologiami w środowiskach lokalnych (wieś, osiedla, dzielnice, miasteczka) badanie struktury, poziomu zagrożenia oraz szacowanie możliwości oddziaływań profilaktycznych.
  • Zasady konstrukcji gminnych programów przeciwdziałania patologiom społecznym.
  • Badanie skuteczności działań profilaktycznych.
  • Zasady wykorzystania psychoterapii i psychoprofilaktyki w higienie zdrowia psychicznego.
PUBLIKACJE

 

 © Ireneusz Siudem pages