Praca i działalność w organizacjach

 
 1. 1986 – 1991 – Członek, a przez trzy ostatnie lata Przewodniczący Koła Naukowego Psychologów, od 1991 do 2008 - opiekun tego Koła.
 2. Od 1989 – Członek, od 1993 roku wiceprzewodniczący a nastepnie przewodniczący Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”.
 3. Od 1991 roku pracownik Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.
 4. 1991 - 2009 rok członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 5. Od 2004 roku współzałożyciel i przewodniczący Towarzystwa Nowa Kuźnia.
 6. Od 2002 do 2005 - Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Studenckich.
 7. Od połowy 2002 do 2005 – Przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Socjalnej.
 8. Wiceprzewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Narkomanii od 2001 roku.
 9. Od 2004 do 2006 roku - Przewodniczący Miejskiego - Lubelskiego - Zespołu ds. Narkomanii.
 10. Członek Prezydium Społecznej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i współredaktor Biuletynu Społecznej Rady.
 11. Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV  i Chorymi na AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii, od 2003 roku.
 12. Członek Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Puławy na lata 2005 – 2014.
 13. W latach 2004 - 2014 członek oraz przewodniczący jury do oceny jakości teatrów profilaktycznych działających w ramach akcji „Jestem Bezpieczny”, organizowanej przez komendę Wojewódzką Policji.
 

 © Ireneusz Siudem pages