Nic nie jest tak jałowe i pozbawione życia, nic nie jest tak bezczelnie kłamliwe i destruktywne jak mdłe uśmiechy z plakatów i bezmyślne zadowolenie tygodników, które zapewniają nas, że jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi.

Erich Fromm


 

 

 

Tematy wiodące:

Psychologiczna analiza współczesnych zjawisk i patologii społecznych.

Substancje psychoaktywne.

Psychostymulacyjny kontekst patologii społecznych.

Psychospołeczne determinanty zachowań korupcyjnych.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 
 

Pozostałe tematy:

  • Epidemiologia patologi społecznych - badania rozpowszechnienia używania napojów alkoholowych, narkomanii, przemocy i innych patologii w określonych środowiskach.
  • Skuteczność doradztwa zawodowego i personalnego – organizacja zespołów kadrowych a efektywność pracy we współczesnych firmach i placówkach oświatowych.
  • Konstrukcja programów szkolnych i środowiskowych, mających na celu ograniczanie zjawisk patologii, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i przemocy wśród młodzieży.
  • Zagrożenie patologiami w środowiskach lokalnych (wieś, osiedla, dzielnice, miasteczka) badanie struktury, poziomu zagrożenia oraz szacowanie możliwości oddziaływań profilaktycznych.
  • Zasady konstrukcji gminnych programów przeciwdziałania patologiom społecznym.
  • Badanie skuteczności działań profilaktycznych.
  • Zasady wykorzystania psychoterapii i psychoprofilaktyki w higienie zdrowia psychicznego.
 
 

Tematy podejmowane podczas analizy współczesnych zjawisk społecznych

 

Copyright © 2024 Ireneusz Siudem pages