PSYCHOSTYMULACYJNY KONTEKST PATOLOGII SPOŁECZNYCH

 

 

Codzienna stymulacja organizmu ludzkiego niezliczoną ilością bodźców stała się czymś tak typowym, że niewielu z nas ją zauważa. Za to od dawana, zainteresowanie a nawet niepokój wzbudzają sytuacje w których narażeni jesteśmy na zbyt dużą stymulację. Są to wydarzenia wzbudzające silne emocje, pośpiech, przebywanie w hałasie, a w ostatnich latach agresywne reklamy i wzbudzające sensacje komunikaty medialne. Taka stymulacja powoduje poczucie zmęczenia, często rozdrażnienie, apatię, czy depresję. Coraz częściej, również, analizuje się sytuacje w których występuje zbyt mała stymulacja. Sytuacje takie rodzą niedosyt, niezadowolenie i sprzyjają poszukiwaniu wrażeń.
Rodzi się jednak pytanie, kto i dlaczego w dzisiejszym, pełnym ekstremalnych bodźców i niesamowitych wydarzeń świecie potrzebuje ich jeszcze więcej ? Wyjaśnienia można rozpocząć od powszechnie znanego wśród biologicznie zorientowanych psychologów poglądu, że to czynniki wrodzone (warunkowane biologicznie) pełnią największą role w kształtowaniu indywidualnych predyspozycji, skłonności czy cech odpowiedzialnych za potencjalną gotowość do reagowania agresją lub też ogólnie mówiąc do silnych reakcji emocjonalnych.

 
 

 

  • Siudem, I. (2008). Zapotrzebowanie na stymulację a zachowania agresywne uczniów. W: (red.) Rejzner A. „Przemoc i agresja w szkole – próby rozwiązania problemu”. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP. s.113 – 121.
  • Siudem, I. (2012). Zapotrzebowanie na stymulację oraz wybrane cechy osobowości streetracerów. w (red.) G. Kwiatkowska, I. Siudem Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Zachowania ryzykowne.  Lublin. Wydawnictwo UMCS.
  • Siudem, I. (2013). Efektywnośc resocjalizacji a zapotrzebowanie na stymulację młodzieży.  W (red.) Z. Bartkowicz, A. Wojnarska, A. Węgliński Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS. S. 139-148.
 

 

Copyright © 2024 Ireneusz Siudem pages