Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda pieniężna Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS za rozwój naukowy, Wyróżnienie od Prezydenta Miasta Lublina – „Zasłużony Działacz Kultury”, Odznaka Ministra Kultury RP. „Zasłużony Działacz Kultury”, Nagroda Dziekana i Rektora UMCS za przeprowadzenie rekrutacji, Srebrny Krzyż Zasługi, Przyznanie Europejskiego Certyfikatu Jakości z wpisaniem do bazy danych EDDRA za autorski program Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień, Medal Pamiątkowy przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego za wkład w rozwój inicjatyw społecznych na rzecz Mieszkańców Województwa Lubelskiego.

© Ireneusz Siudem pages