Praca i działalność w organizacjach

 
Członek, a następnie Przewodniczący Koła Naukowego Psychologów, od 1991 do 2008 - opiekun tego Koła.
Członek, wiceprzewodniczący, a nastepnie przewodniczący Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”.
Ppracownik Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.
Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Studenckich, Przewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Socjalnej.
Do 2009 roku członek Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Współzałożyciel i przewodniczący Towarzystwa Nowa Kuźnia.
Wiceprzewodniczący a następnie Przewodniczący Miejskiego - Lubelskiego - Zespołu ds. Narkomanii.
Wykładowca Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli KURSOR oraz Wyższej Szkoły Humanitas.
Członek Prezydium Społecznej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i współredaktor Biuletynu Społecznej Rady.
Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV  i Chorymi na AIDS oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Członek Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Puławy na lata 2005 – 2014.
Członek oraz przewodniczący jury do oceny jakości teatrów profilaktycznych działających w ramach akcji „Jestem Bezpieczny”, organizowanej przez komendę Wojewódzką Policji.
Ekspert w zespole przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej ds. opracowania wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS.
Członek zespołu ekspertów przy Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Lublin ds. przeciwdziałania "dopalaczom".
 

© Ireneusz Siudem pages